Chun-Shen Chu

个人简介

Chun-Shen Chu is a production manager and actor, known for 龙发威 (1985), Yi zhi xiao yu san (1983) and 浪子双娃 (1962).

个人语录

编辑

暂无收录内容 , 期待你的添加
早年经历

编辑

暂无收录内容 , 期待你的添加
职业特点

编辑

暂无收录内容 , 期待你的添加

导航

图片和视频

作品

其它


分享到