Hangzhou Zichen Films & Television(CN)

过去的电影和视频(2)

 
预算 总票房
Da meng xi you 4

Da meng xi you 4(2018)

中国大陆 / 冒险 奇幻片 / 马中轩 / 谢苗 Nan Sheng 白梓轩 Junni Cao

出品公司

大梦西游2铁扇公主,Da meng xi you 2

大梦西游2铁扇公主,Da meng xi you 2(2017)

中国大陆 / 冒险 奇幻片 / Yun Ma 谭俏 / 谢苗 黄乙琳 九孔 Wanglai Jin

出品公司(co-production)