Wan jian chuan xin (1971)

导演:
编剧:
主演:
类型:
动作片 / 剧情
制片国家/地区:
中国香港
语言:
普通话
上映日期:
1971-12-10 (中国香港)

简介

Three Sung loyalists become's blood brothers to fight the tyranny of the Tartar invaders.

演职员表

演员表

罗烈 罗烈 (Lieh Lo) Chin Liang
田丰 田丰 (Feng Tien) Ma Qing Ting
韦弘 韦弘 (Hung Wei)
凌玲 凌玲 (Ling Ling) Shen Yi-hsia
张佩山 张佩山 (Pei-Shan Chang)
更多>

用户评论

短评(0)

写短评

还没有用户评论,快来抢沙发吧!

更多 >

影评(0)

写影评

更多 (0)>

导航


分享到