Xiao du long (1972)

导演:
编剧:
主演:
类型:
动作片 / 冒险
制片国家/地区:
中国香港
语言:
普通话
上映日期:
1972-04-20 (中国香港)

简介

The lethal Shih Szu as the title swordswoman, who is out to avenge her father's death at the mid-autumn festival.

演职员表

演员表

施思 施思 (Szu Shih) Li Pao Chu
岳华 岳华 (Hua Yueh) Chen Shih Lun
陈燕燕 陈燕燕 (Yanyan Chen)
樊梅生 樊梅生 (Mei Sheng Fan)
佟林 佟林 (Lin Tung)
更多>

用户评论

短评(0)

写短评

还没有用户评论,快来抢沙发吧!

更多 >

影评(0)

写影评

更多 (0)>

导航


分享到