Lin Chong ye ben (1972)

导演:
编剧:
主演:
类型:
动作片 / 剧情
制片国家/地区:
中国香港
语言:
普通话
上映日期:
1972-01-06 (中国香港)

简介

The Sung Dynasty army's Chief Instructor is on a danger-fraught pilgrimage to the Tung Yueh Temple.

演职员表

演员表

岳华 岳华 (Hua Yueh) Leopard Head Lin Chung
王金凤 王金凤 (Chin-Feng Wang) (as Chin Feng Huang)
樊梅生 樊梅生 (Mei Sheng Fan) Monk Lu Chih Sheng
秦沛 秦沛 (Paul Chun) Lu Chien (as Chin Pei)
高鸣 高鸣 (Ming Kao)
更多>

用户评论

短评(0)

写短评

还没有用户评论,快来抢沙发吧!

更多 >

影评(0)

写影评

更多 (0)>

导航


分享到